Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
ObecRužomberok
Facebook ikona
— Vitajte na našich stránkach —
CENTRUM PRE DETI A RODINY RUŽOMBEROK

Odborné činnosti

Psychologická intervencia

Významnou súčasťu odbornej práce s dieťaťom je práca psychológa, ktorá v centre zahŕňa individuálne sedenia, skupinové sedenia, sociálno-psychologický výcvik, psychologickú diagnostiku, preventívne programy, vedenie krízových intervencií a v neposlednom rade konzultácie s odborným tímom a vychovávateľmi, či profesionálnymi rodičmi. 

Počas individuálnych sedení psychológ pracuje formou poradenstva, využíva prvky hrovej terapie, arteterapie, psychogymnastiky, relaxácie a pod. K deťom pristupuje individuálne, citlivo si všíma potreby každého dieťaťa zvlásť. 

   muzikomaľba

            

 

V skupinových sedeniach pracujú psychológovia s väčším počtom detí súčasne. Je to jedinečný zážitok, kde sa deti učia navzájom rôznym zručnostiam: komunikácii, asertivite, spolupráci, rozvíjajú sebaúctu, nadobúdajú vzájomný rešpekt. 

 

Sociálny-psychologický výcvik je špecifická forma skupinových sedení, počas ktorých si deti vytvárajú uvoľnenú atmosféru prijatia a tak sa podnecuje osobný rast detí a mladistvých. 

Počas psychologickej diagnostiky psychológ prostredníctvom rozhovoru, pozorovania, analýzy produktov, ako aj širokého spektra štandardizovaných psychodiagnostických testov, získava hlbší obraz o osobnosti a schopností dieťaťa. 

Preventívne programy a vzdelávania, ktoré organizuje centrum, či už pod záštitou psychológa centra, alebo v  spolupráci s externými odborníkmi, či organizáciami, sa zaoberajú často sa vyskytujúcimi sociálno-patologickými javmi. Prednášky, workshopy sa dotýkajú rôznych tém, ako napr. závisloti, sexuálne zneužívanie, obchodovanie s ľuďmi, FAS syndróm u detí atď. 

            

Krízové intervencie sú neodlučiteľnou súčasťou práce psychológa v detskom domove. Psychológ zabezpečuje bezpečie a istotu pre dieťa v náročných situáciách. Je nestranným sprievodcom, ktorý dieťaťu pomáha vyrovnať sa s jeho životnou situáciou. 

Psychológ v organizácii úzko spokupracuje so sociálnymi pracovníkmi, vychovávateľmi či profesionálnymi náhradnými rodičmi. Zúčastňuje sa porád a komunít organizovaných na jednotlivých skupinách. V neposlednom rade spolupracuje aj s externými odborníkmi, ktorých dieťa navštevuje ako napríklad pedopsychiater, terapeut, psychoterapeut a pod. 

Pri práci s profesionálnou náhradnou rodinou psychológ často navštevuje domáce prostredie, v ktorom dieťa aktuálne žje. Spolu so sociálnym pracovníkom plánuje návštevy rodín a súrodenecké stretnutia, ktoré sú dôležité pre udržiavanie vzťahov a väzieb medzi jednotlivými rodinnými príslušníkmi. 

Edukačná muzikoterapia

muzikoterapiaV centre pre deti a rodiny sa venujeme v rámci odbornej činnosti aj edukačnej muzikoterapii. Mladšie deti, hlavne v mladšom školskom veku  zapájame do aktivít spojených s hudbou s prvkami muzikoterapie priamo v detskom domove. Edukačná muzikoterapia spočíva v hodinovom štruktúrovanom programe s rôznymi hudobno-pohybovými a relaxačnými aktivitami, v rámci ktorých sa u detí rozvíjajú rôzne sociálne zručnosti, komunikácia a slovná zásoba, taktiež kognitívne funkcie. Využívajú sa rôzne jednoduché hudobné nástroje Orffovho inštrumentária, bubny djembe ako aj gitara či rôzne etnické nástroje. Zároveň sa u detí rozvíja aj emocionálny svet, tvorivosť či fantázia. V rámci hodiny sa využíva aj muzikomaľba a rôzne tvorivé výtvarné aktivity. Počas hodiny sa spája tvorenie hudobné, pohybové a výtvarné do jedného celku. Deti sa zároveň učia rytmickému cíteniu, rozvíja sa aj senzorické vnímanie, jemná a hrubá motorika. 

Bližšie o muzikoterapii - krátka prezentácia použitá aj na Metodických dňoch v Malej Lúčivnej: Prezentácia muzikoterapie v DeD Ružomberok                     

         

                                                                                      

Supervízia zamestnancov centra

Zamestnanci centra pracujúci s dieťaťom či jeho rodinou každoročne absolvujú supervíziu s cieľom skvalitnenia sociálnej, výchovnej a odbornej práce.

  Supervízia   

Supervízie sa zúčastňujú vychovávatelia samostatne usporiadaných skupín, sociálni pracovníci, psychológovia, a to individuálne ako aj skupinovo v rámci odborných tímov centra. Supervíziu každoročne abslovujú aj profesionálni náhradní rodičia.   

Felinoterapia

Centrum využíva aj externé formy odbornej práce s dieťaťom. Terapii s mačkami - tzv. felinoterapii sa venuje pani Zuzka, ktorá oslovila ešte detský domov s ponukou venovať sa vrámci terapie našim deťom. Prvé stretnutie sa konalo v októbri 2017.  Teta Zuzka aj kocúr Cookie mali z návšetvy u nás  určite veľký zážitok, deti si pri terapii môžu kocúra pohladkať, podržať, pohrať sa s ním, učia sa oň starať. Bližšie o felinoterapii nájdete:

http://praduceklbko.eu/felinoterapia/

felinoterapia

felinoterapia

Užitočné informácie pre Vás

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suchý deň na Tela Páne sľubuje veľa sena.

Facebook

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:56
TÝŽDEŇ:196
CELKOM:288445

Kontakty

Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
Kalvárska 924/35,
034 01 Ružomberok

tel.: +421 444 324 070
e-mail: cdr.ruzomberok@ddrk.sk