Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
ObecRužomberok
Facebook ikona
— Vitajte na našich stránkach —
CENTRUM PRE DETI A RODINY RUŽOMBEROK

Transformácia

Detský domov začal transformáciu z internátneho typu zariadenia na typ rodinný v septembri 2004. Celý proces tejto premeny trval do konca roka 2005.

Prioritou zmeny bolo upraviť priestory v detskom domove tak, aby sa utvorili samostatné skupiny – rodinné bunky. S tohto dôvodu detský domov v roku 2005 zakúpil a zrekonštruoval tri rodinné domy v Ružomberku na ulici I. Houdeka  a na Sladkého ulici.

V januári 2006 sme prijali 26 detí zo ŠZŠI a ŠMŠI z Liptovského Jána a Kráľovej Lehoty, po transformácii a delimitácii zariadenia. Delimitáciou do DeD Ružomberok bolo delimitovaných okrem detí aj  15 zamestnancov tohto zariadenia. Prijatím ďalších detí bolo potrebné rozšíriť priestory detského domova.

V roku 2010 detský domov zakúpil rodinný dom v Likavke, kde v priebehu roka 2011 bolo presťahovaných z hlavnej budovy na Kalvárskej ulici 9 detí, kt. boli delimitované z Liptovského Jána a Kráľovej Lehoty.

Postupne sa transformácia začala chápať ako deinštitucionalizácia zariadenia v rámci Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 – 2015 s výhľadom do roku 2020 - Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti Ústredím práve sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, a tak sa postupne deti zo samostatných skupín z veľkej budovy na Kalvárskej ulici včleňujú do ostatnej spoločnosti pomocou umiestňovania do rodinných domov.

Okrem toho sme od roku 2010 začali s umiestňovaním detí do profesionálnych rodín.

V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre realizáciu stavby ďalších dvoch rodinných domov na sídlisku Kľačno v meste Ružomberok, ktorých financovanie bude zabezpečené v rámci projektu ROP. Transformácia resp. deinštitucionalizácia v rámci DeD Ružomberok stále prebieha a pokračuje, kým deti nebudú vyrastať v samostatných skupinách v rodinných domoch  či v profesionálnych rodinách. 

Transformácia nášho zariadenia teda zahrňovala úpravu priestorov na Kalvárskej ulici, zakúpenie a rekonštrukciu štyroch rodinných domov v Ružomberku a v Likavke, ktoré sú súčasťou detského domova, a v ktorom sú umiestnené deti v troch samostatných skupinách.

Na každej samostatnej skupine je umiestených maximálne 10 detí rôzneho veku, pohlavia a typu osobnosti. Táto rôznorodosť je úmyselná, účelná a jej cieľom je priblíženie sa životu v rodine. Veď aj v rodine žijú osoby rôzneho veku a povahy.

Okrem materiálneho zabezpečenia samostatnej skupiny v rámci transformácie bolo nutné realizovať aj zmenu personálnej štruktúry a  zmenu výchovných a ekonomických podmienok zariadenia.

Na každej skupine pracuje s deťmi stály 5 alebo 6 členný personál, z toho dvaja pedagogickí zamestnanci, 2 pomocní vychovávatelia a 1 hospodársky pracovník skupiny kt. sa snažia s deťmi fungovať ako rodina.

Deti žijú v rodinných bunkách podobne ako v rodine. Majú svoje izby, obývačku, kuchyňu, kúpeľňu, hygienické zariadenia, musia sa podieľať na chode skupiny – upratovať, pomáhať pri varení a pod.

Na každej skupine sa v čo najvyššej miere snaží uplatňovať individuálny prístup k dieťaťu, uprednostňujú sa jeho potreby, zabezpečuje sa starostlivosť o dieťa podobne ako v rodine: zabezpečuje sa výchova, vzdelávanie (materské školy, základné školy, špeciálna základná škola, stredné školy, odborné učilištia v rámci mesta a v okolí), záujmová činnosť, lekárska starostlivosť (všeobecní a odborní lekári a inštitúcie), odborná psychologická a psychiatrická starostlivosť (interný psychológ, externí psychológovia a psychiatri, CPPP), a podobne.

Našou snahou je zvýrazniť individuálny vzťah k dieťaťu, rozvíjať jeho pozitívnu stránku osobnosti, učiť ho samostatnosti a pripraviť ho na život, v rámci toho naučiť deti hospodáriť s peniazmi, učiť ich rozhodovať samých za seba. Dôraz kladieme na udržiavanie vzťahu s biologickou rodinou a snahu o návrat k biologickej rodine, ak sú  na to vytvorené vhodné podmienky.

O umiestnení dieťaťa do detského domova rozhoduje súd, a to na základe právoplatného rozhodnutia o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia.

Umiestnenie dieťaťa do detského domova je vždy posledná možnosť. Ak je už dieťa v detskom domove, našou snahou v rámci sociálnej práce s dieťaťom je jeho umiestnenie do profesionálnej rodiny, pokiaľ je to možné, resp. sa ho snažíme umiestniť v spolupráci s príslušným Úradom PSVaR do možnej formy náhradnej starostlivosti. Ak sa dieťa nepodarí umiestniť do NRS, či profesionálnej rodiny, vykonávame starostlivosť o dieťa tu v detskom domove, pričom zabezpečujeme pravidelný kontakt s biologickou a širšou rodinou, a to formou priamych návštev, telefonického čí písomného kontaktu. 

Práca s dieťaťom vo výchovnom ako aj sociálnom procese je zachytená v rámci dokumentu – Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorý vypracúva a vyhodnocuje sociálny pracovník detského domova a vychovávateľ dieťaťa.

Užitočné informácie pre Vás

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní.

Facebook

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:67
TÝŽDEŇ:207
CELKOM:288456

Kontakty

Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
Kalvárska 924/35,
034 01 Ružomberok

tel.: +421 444 324 070
e-mail: cdr.ruzomberok@ddrk.sk